ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κριτήρια Εισδοχής

Απόφοιτοι σχολών Φυσικοθεραπείας, με βασικό πτυχίο αναγνωρισμένο από το Ευρωπαϊκό Τμήμα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσιοθεραπείας (European Region of World Physiotherapy)

Διάρκεια Διεξαγωγής του Προγράμματος

 • Πρόγραμμα Λευκωσίας: 15 τριήμερα (Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή) μπλοκ μαθημάτων
 • Πρόγραμμα Αθήνας: 14 τριήμερα (Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή) μπλοκ μαθημάτων
 • Κάθε ημέρα περιλαμβάνει 8 ώρες διδασκαλίας (09.00-18.00)
 • Επιπλέον 150 ώρες κλινικής άσκησης υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου ΟΜΤ κλινικού εκπαιδευτή
 • Επιπλέον ώρες υποστήριξης ερευνητικής εργασίας

Μαθήματα Προγράμματος

ΟΜΤ001
 • Εξειδίκευση στο Μanual Therapy
ΟΜΤ002
 • Προηγμένος Κλινικός Συλλογισμός
ΟΜΤ003
 • Δια Χειρός Θεραπευτικές Τεχνικές
OMT004
 • Νευρο-μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία – Άνω Τεταρτημόριο
OMT005
 • Νευρο-μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία – Κάτω Τεταρτημόριο
ΟΜΤ006
 • Θεραπευτική Άσκηση
ΟΜΤ007
 • Κλινική Άσκηση
OMT008
 • Ερευνητική Εργασία

Κόστος Προγράμματος

 • Πρόγραμμα Λευκωσίας: €4,000
 • Πρόγραμμα Αθήνας: €4,250