ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Home
 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κριτήρια Εισδοχής

 • Απόφοιτοι Σχολών Φυσικοθεραπείας, με βασικό πτυχίο όπου τυγχάνει αναγνώρισης από το Ευρωπαϊκό Τμήμα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσιοθεραπείας (European Region of WCPT)

 • Μέλη του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών

 • Μέλη Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Κύπρου

 • Κλινική εμπειρία στην αποκατάσταση νευρο-μυοσκελετικών διαταραχών με τη χρήση τεχνικών κινητοποίησης και θεραπευτικών ασκήσεων

Διάρκεια Διεξαγωγής του Προγράμματος

 • 18 μήνες για τους φυσικοθεραπευτές όπου επιλέγουν την παρακολούθηση του με τη μορφή του full time

 • 36 μήνες για τους φυσικοθεραπευτές όπου επιλέγουν την παρακολούθηση του με τη μορφή του part time

Μαθήματα Προγράμματος

ΟΜΤ001
 • Εξειδίκευση στο Μanual Therapy
ΟΜΤ002
 • Προηγμένος Κλινικός Συλλογισμός
ΟΜΤ003
 • Εφαρμογή Δια – Χειρός Τεχνικών
OMT004
 • Νευρο-μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία – Άνω Τεταρτημόριο
OMT005
 • Νευρο-μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία – Κάτω Τεταρτημόριο
ΟΜΤ006
 • Κινητικός Έλεγχος και Επανεκπαίδευση
ΟΜΤ007
 • Κλινική Άσκηση
OMT008
 • Ερευνητική Εργασία

Ώρες Διδασκαλίας του Προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος είναι 536 ώρες.

 • 376 ώρες διδασκαλίας / 211 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 165 ώρες εργαστηριακή εκπαίδευση

 • 160 ώρες ατομική κλινική άσκηση υπό την επίβλεψη μέντορα με εξειδίκευση στο Manual Therapy

Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος

Για τη συνολική παρακολούθηση των ωρών διδασκαλίας, απαιτείται η συμμετοχή του κάθε φυσικοθεραπευτή σε 16 μπλοκ μαθημάτων. Το κάθε μπλοκ μαθημάτων θα λαμβάνει χώρα σε κάθε μήνα (ο κάθε μήνας δηλαδή θα περιλαμβάνει και ένα μπλοκ μαθημάτων).Η διάρκεια του κάθε μπλοκ θα είναι 3 ημέρες (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή) όπου η κάθε ημέρα θα περιλαμβάνει το σύνολο των 8 ωρών διδασκαλίας.

 • Διδασκαλία διαλέξεων ανά μπλοκ / ένα μπλοκ μαθημάτων για κάθε μήνα

 • Κάθε μπλοκ θα διαρκεί 3 ημέρες

 • Κάθε ημέρα θα περιλαμβάνει τη διδασκαλία 8 ωρών

 • Ωράριο ημέρας:

  • 9.05 – 11.00 (και έπειτα 15 λεπτά διάλειμμα)
  • 11.15 – 13.10 (και έπειτα 50 λεπτά διάλειμμα)
  • 14.00 – 15.55 (και έπειτα 10 λεπτά διάλειμμα)
  • 16.05 – 18.00 (ολοκλήρωση του ημερήσιου μαθήματος)
 • Συνολικά, κάθε μπλοκ θα περιλαμβάνει τη διδασκαλία 24 ωρών

Η ατομική κλινική άσκηση με τη μορφή της κλινικής επιτήρησης από μέντορα εξειδικευμένο στο Manual Therapy θα λαμβάνει χώρα καθημερινά μέχρι να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός ωρών και να ικανοποιηθούν οι μαθησιακοί στόχοι. Αναμένεται όπως κάθε φυσικοθεραπευτής θα εκπαιδεύεται για το σύνολο των 3-4 εβδομάδων.
Η διδασκαλία των διαλέξεων θα λαμβάνει χώρα στη Λευκωσία ενώ η ατομική κλινική άσκηση στην πόλη διαμονής του κάθε υποψήφιου Manual Therapist.

Menu