Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία – Κάτω Τεταρτημόριο

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές προηγμένες γνώσεις και τις κλινικές δεξιότητες στην αξιολόγηση και θεραπεία νευρο-μυοσκελετικών δυσλειτουργιών της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, των αρθρώσεων της πυελικής ζώνης και των αρθρώσεων του κάτω άκρου. Το μάθημα ενσωματώνει τις βασικές αρχέες του προηγμένου κλινικού συλλογισμού και της τεκμηριωμένης κλινικής άσκησης, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην αξιολόγηση, διαφοροδιάγνωση, κατηγοριοποίηση, πρόγνωση αλλά και θεραπεία σύνθετων νευρο-μυοσκελετικών δυσλειτουργιών του κάτω τεταρτημορίου του σώματος.