Προηγμένος Κλινικός Συλλογισμός

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ενός προηγμένου κλινικού συλλογισμού που θα ενσωματώνει τα κλινικά δεδομένα, την επιστημονική τεκμηρίωση, τις αντιλήψεις αλλά και στόχους του ασθενή. Επιπλέον, σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στην ανάπτυξη ενός προηγμένου επιπέδου κριτικής και αναλυτικής σκέψης που απαιτούνται για τη λήψη σωστών και ταυτόχρονα ερευνητικά τεκμηριωμένων κλινικών αποφάσεων στην αξιολόγηση, διαφοροδιάγνωση, πρόγνωση και αποκατάσταση σύνθετων νευρο-μυοσκελετικών δυσλειτουργιών. Τέλος, το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση της φυσιολογίας του πόνου και της εισαγωγής του βιο-ψυχο-κοινωνικού μοντέλου στην αξιολόγηση και θεραπεία των ασθενών.