Δια Χειρός Θεραπευτικές Τεχνικές

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές προηγμένες θεωρητικές γνώσεις και κλινικές δεξιότητες στην εφαρμογή δια χειρός τεχνικών για την αποκατάσταση ασθενών με νευρο-μυοσκελετικές δυσλειτουργίες. Επιπλέον, το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των πιθανών μηχανισμών δράσης των διαφόρων τεχνικών, ενώ ενισχύει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην επιλογή της πιο κατάλληλης τεχνικής από τις διάφορες σχολές του Manual Therapy.