ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ


Με τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, θα σας αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση περεταίρω πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία καταβολής χρημάτων και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού.
Σας ενημερώνουμε ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.