ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ


Με τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, θα σας αποσταλούν πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία καταβολής χρημάτων. Για την τελικη κατοχύρωση της θέσης, απαιτείται προκαταβολή 300€.