Δίπλωμα OMT

Δίπλωμα OMT

To Δίπλωμα Orthopaedic Manual Therapist (Diploma OMT) απονέμεται σε όσους φοιτητές ολοκληρώσουν με επιτυχία όλες τις εξετάσεις των μαθημάτων του Προγράμματος όπως και την Κλινική Άσκηση διάρκειας 3 εβδομάδων.

Το Δίπλωμα ΟΜΤ, τυγχάνει επίσημης πιστοποίησης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Manual Therapy (IFOMPT) και είναι αναγνωρισμένος επαγγελματικός τίτλος σε όλες τις χώρες με επίσημα μέλη της IFOMPT.