ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ποιοι είμαστε

Το Cyprus Institute of Orthopaedic Manual Therapy (CY-OMT) είναι το μοναδικό Επίσημο Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Manual Therapy (IFOMPT) στην Κύπρο. Το CY-OMT παρέχει πιστοποιημένο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στο Manual Therapy σε φυσικοθεραπευτές που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και κλινικές δεξιότητες στη νευρο-μυοσκελετική φυσικοθεραπεία.
Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στο Manual Therapy έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα υψηλά εκπαιδευτικά πρότυπα και εισηγήσεις της IFOMPT, παρέχοντας στους συμμετέχοντες όλα τα απαραίτητα εφόδια για ασφαλή και αποτελεσματική άσκηση εξειδικευμένης φυσιοθεραπείας.

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος

 • Εκπαίδευση στις αρχές των μεγάλων Σχολών του Manual Therapy
 • Εξειδίκευση σε χειρισμούς Manipulation και Mobilization
 • Εξειδίκευση στη Θεραπευτική Άσκηση
 • Εξειδίκευση σε τεχνικές αξιολόγησης και κινητοποίησης Νευρικού ιστού
 • Εκπαίδευση σε δια χειρός τεχνικές κινητοποίησης Μαλακών Μορίων
 • Εξειδίκευση σε τεχνικές κινητοποίησης Μαλακών Μορίων με τη χρήση ειδικών εργαλείων
 • Εκπαίδευση στις τεχνικές Μυϊκής Ενέργειας (Muscle Energy Techniques)
 • Εκπαίδευση σε τεχνικές Muscle Flossing με ελαστικούς ιμάντες
 • Εκπαίδευση στην άσκηση με Blood Flow Restriction
 • Εκπαίδευση στον Δυτικό Βελονισμό
 • Πρακτική εξάσκηση αξιολόγησης και θεραπείας με τεχνικές Manual Therapy πάνω σε πραγματικούς ασθενείς
 • Ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση σύγχρονων μοντέλων Κλινικού Συλλογισμού και εξάσκηση αυτών σε πραγματικούς ασθενείς