Κλινική Άσκηση

Η κλινική άσκηση διαρκεί συνολικά τρεις εβδομάδες. Οι δύο εβδομάδες πραγματοποιούνται κάτω από την καθοδήγηση και επίβλεψη εξειδικευμένου κλινικό εκπαιδευτή ΟΜΤ ενώ κατά την διάρκεια της τρίτης εβδομάδας ο φοιτητής βρίσκεται πραγματοποιεί την κλινική άσκηση μαζί με κάποιον συμφοιτητή του. Σκοπός της κλινικής άσκησης είναι οι φοιτητές να εκπαιδευτούν σε όσες θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του προγράμματος σε πραγματικούς ασθενείς. Βασικά χαρακτηριστικά της κλινικής άσκησης είναι η πρακτική εφαρμογή τεχνικών Manual Therapy σε νευρο-μυοσκελετικούς ασθενείς, η χρήση προηγμένου κλινικού συλλογισμού και η λήψη τεκμηριωμένων κλινικών αποφάσεων σύμφωνα με τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα.