Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία – Άνω Τεταρτημόριο

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές προηγμένες γνώσεις και τις κλινικές δεξιότητες στην αξιολόγηση και θεραπεία νευρο-μυοσκελετικών δυσλειτουργιών της αυχενικής και θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης αλλά και των αρθρώσεων του άνω άκρου. Το μάθημα ενσωματώνει τις βασικές αρχές του προηγμένου κλινικού συλλογισμού και της τεκμηριωμένης κλινικής άσκησης, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης στην αξιολόγηση, διαφοροδιάγνωση, κατηγοριοποίηση, πρόγνωση αλλά και θεραπεία σύνθετων νευρο-μυοσκελετικών δυσλειτουργιών του άνω τεταρτημορίου του σώματος.