Ερευνητική Εργασία

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων για την πραγματοποίηση μίας εργασίας της οποίας η θεματολογία αφορά την αποτελεσματικότητα τεχνικών Manual Therapy σε διάφορες νευρο-μυοσκελετικές δυσλειτουργίες. Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα στον συμμετέχοντα να προτείνει, να σχεδιάσει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες ενός επιστημονικού περιοδικού νευρο-μυοσκελετικής φυσικοθεραπείας.