Θεραπευτική Άσκηση

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές, διεύρυνση των γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του νευρο-μυοσκελετικού συστήματος με τη χρήση της θεραπευτικής άσκησης. Το μάθημα ενσωματώνει το θεωρητικό υπόβαθρο γύρω από τη δόμηση και την εφαρμογή παρεμβάσεων άσκησης στην αποκατάσταση, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της θεραπευτικής άσκησης σε κοινά νευρομυοσκελετικά προβλήματα.