Έννατο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 9ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 9/10/2020 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 11/10/2020. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Φυσιοθεραπείας Physio and Therapy Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 9ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή* 9/10/20 09.05…

Όγδοο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 8ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 18/09/2020 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 20/09/2020. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Φυσιοθεραπείας Physio and Therapy Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 8ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή* 18/09/20 09.05…

Έβδομο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 7ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 10/07/2020 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 12/07/2020. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Φυσιοθεραπείας Physio and Therapy Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 7ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή* 10/07/2020 09.05…

6ο μπλοκ μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 6ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 13/03/2020 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 15/03/2020. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου European Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 6ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

5ο μπλοκ μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 5ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 21/02/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 23/02/2019. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου European Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 5ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

4ο μπλοκ μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 4ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 17/01/2020 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 19/01/2020. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου European Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 4ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

3ο μπλοκ μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 3ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 13/12/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 15/12/2019. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Europa Plaza.. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 3ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

Δέκατοτεταρτο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 14ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 06/12/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 08/12/2019. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Europa Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 14ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

Δεύτερο μπλοκ μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 2ο μπλοκ μαθημάτων του Προγράμματος 2019 – 2021 ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 22/11/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 24/11/2019. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Europa Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 2ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών.…

Δέκατοτριτο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 13ο μπλοκ μαθημάτων του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης στο Manual Therapy (2018 – 2020) ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 08/11/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 10/11/2019. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου European Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 13ου μπλοκ μαθημάτων καθώς…
Menu