Κλινική Άσκηση

ΕβδομάδαΠεριγραφή

1η Εβδομάδα

Πρακτική άσκηση του υποψήφιου ΟΜΤ υπό την επίβλεψη ενός κλινικού εκπαιδευτή ΟΜΤ

2η Εβδομάδα

Πρακτική άσκηση του υποψήφιου ΟΜΤ υπό την επίβλεψη ενός κλινικού εκπαιδευτή ΟΜΤ

3η Εβδομάδα

– Πρακτική άσκηση του υποψήφιου ΟΜΤ μαζί κάποιο συμφοιτητή του

* Η έναρξη κλινικής άσκησης πραγματοποιείται μετά από την ολοκλήρωση του 14ου τριήμερου μπλοκ μαθημάτων