ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ CYPRUS INSTITUTE OF
ORTHOPAEDIC MANUAL THERAPYΜε τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής στο πρόγραμμα εξειδίκευσης, αναμένεται όπως σας αποσταλεί (στην ηλεκτρονική διεύθυνση σας) περεταίρω πληροφόρηση σχετικά με την ημερομηνία καταβολής χρημάτων και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
Μαζί με την ηλεκτρονική αποστολή της παρούσας αίτησης, παρακαλούμε όπως επισυνάψετε τον μεταπτυχιακό τίτλο ή δίπλωμα σας στο γνωστικό αντικείμενο του Manual Therapy.
Υπενθυμίζεται πως η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα €20.

Menu