Έννατο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 9ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 9/10/2020 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 11/10/2020. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Φυσιοθεραπείας Physio and Therapy Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 9ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή* 9/10/20 09.05…

Όγδοο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 8ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 18/09/2020 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 20/09/2020. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Φυσιοθεραπείας Physio and Therapy Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 8ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή* 18/09/20 09.05…

Έβδομο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 7ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 10/07/2020 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 12/07/2020. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Φυσιοθεραπείας Physio and Therapy Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 7ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή* 10/07/2020 09.05…

6ο μπλοκ μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 6ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 13/03/2020 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 15/03/2020. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου European Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 6ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

5ο μπλοκ μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 5ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 21/02/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 23/02/2019. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου European Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 5ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

4ο μπλοκ μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 4ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 17/01/2020 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 19/01/2020. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου European Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 4ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

3ο μπλοκ μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 3ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 13/12/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 15/12/2019. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Europa Plaza.. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 3ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

Δεύτερο μπλοκ μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 2ο μπλοκ μαθημάτων του Προγράμματος 2019 – 2021 ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 22/11/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 24/11/2019. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Europa Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 2ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών.…

Πρώτο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Ανακοινώνουμε την έναρξη του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης στο Manual Therapy το οποίο θα αφορά τη χρονική περίοδο 2019 – 2021. Το 1ο μπλοκ μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 25.10.2019 και θα ολοκληρωθεί στις 27.10.2019. Επιπλέον θα λάβει χώρα στην ειδική συνεδριακή αίθουσα Αλκαίος του Ξενοδοχείου Europa Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες…
Menu