Δέκατοτεταρτο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 14ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 06/12/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 08/12/2019. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Europa Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 14ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

Δέκατοτριτο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 13ο μπλοκ μαθημάτων του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης στο Manual Therapy (2018 – 2020) ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 08/11/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 10/11/2019. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου European Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 13ου μπλοκ μαθημάτων καθώς…

Δωδέκατο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 12ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 04/10/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 06/10/2019. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Europa Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 12ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

Ενδέκατο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 11ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 6/09/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 8/09/2019. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Europa Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 11ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

10o Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 10ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 5/07/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7//07/2019. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Europa Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 10ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

9ο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 9ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 07/06/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 09/06/2019. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Europa Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 9ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

8ο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 8ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 10/05/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 12/05/2019. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Europa Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 8ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

7ο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 7ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 12/04/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14/04/2019. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου European Plaza Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 7ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

6ο μπλοκ μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 6ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 15/03/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17/03/2019. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου European Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 6ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

5ο μπλοκ μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 5ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 22/02/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 24/02/2019. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου European Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 5ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…
Menu