Δέκατοτεταρτο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 14ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 07/12/2018 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 09/12/2018. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Europa Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 14ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

Δέκατοτριτο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 13ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 09/11/2018 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 11/11/2018. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Europa Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 13ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

Δωδέκατο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 12ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 05/10/2018 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 07/10/2018. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Europa Plaza. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 12ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών. Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής Παρασκευή*…

Ενδέκατο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 11ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 14/09/2018 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 16/09/2018. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα Artemisia Conference Hall του Café la Mode στην Δασούπολη. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 11ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών.…

Δέκατο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 10ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 20/07/2018 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 22/07/2018. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα Artemisia Conference Hall του Café la Mode στην Δασούπολη. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 10ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών.…

Έννατο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 9ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 22/06/2018 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 24/06/2018. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα Artemisia Conference Hall του Café la Mode στην Δασούπολη. Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 9ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών.…

Όγδοο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 8ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 01/06/2018 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 03/04/2018. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα Artemisia Conference Hall του Café la Mode στην Δασούπολη (106 Λεωφόρος Λεμεσού, 2015 Λευκωσία). Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 8ου μπλοκ μαθημάτων καθώς…

Έβδομο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 7ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 20/04/2018 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 22/04/2018. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα Artemisia Conference Hall του Café la Mode στην Δασούπολη (106 Λεωφόρος Λεμεσού, 2015 Λευκωσία). Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 7ου μπλοκ μαθημάτων καθώς…

Έκτο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 6ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 23/03/2018 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 25/03/2018. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα Artemisia Conference Hall του Café la Mode στην Δασούπολη (106 Λεωφόρος Λεμεσού, 2015 Λευκωσία). Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 6ου μπλοκ μαθημάτων καθώς…

Πέμπτο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 5ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 23/02/2018 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 25/02/2018. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα Artemisia Conference Hall του Café la Mode στην Δασούπολη (106 Λεωφόρος Λεμεσού, 2015 Λευκωσία). Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 5ου μπλοκ μαθημάτων καθώς…
Menu