ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

 1. Home
 2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

To CY – OMT απαρτίζεται από εγγεγραμμένα μέλη με εξειδίκευση στο Manual Therapy καθώς και από φυσικοθεραπευτές όπου συμμετέχουν σε πρόγραμμα εξειδίκευσης. Συνοπτικά, οι επιδιώξεις του CY – OMT σε σχέση με την Κύπρο είναι οι ακόλουθες:

 • Να αντιπροσωπεύει τους φυσικοθεραπευτές με εξειδίκευση στο Manual Therapy
 • Να συμβάλλει στην προοδευτική ποιοτική αναβάθμιση των φυσικοθεραπευτών με εξειδίκευση στο Manual Therapy
 • Να υποστηρίζει τα συμφέροντα των φυσικοθεραπευτών με εξειδίκευση στο Manual Therapy
 • Να προωθεί την εξειδίκευση του Manual Therapy και να συμβάλλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών φυσιοθεραπείας
 • Να αναπτύσσει και να διατηρεί τις βέλτιστες διαπροσωπικές σχέσεις με άλλες συναφείς εξειδικεύσεις στο επάγγελμα της φυσικοθεραπείας ή άλλους επαγγελματικούς συλλόγους
 • Να διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία να διασφαλίζουν τη δια βίου μάθησητων φυσικοθεραπευτών με εξειδίκευση στο Manual Therapy
 • Να παρέχει Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στο Manual Therapy στους κύπριους φυσικοθεραπευτές όπου επιθυμούν ανάπτυξη γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο του Manual Therapy (OMT – Certificate)

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ

Όραμα του CY – OMT

 • Παροχή προγράμματος εξειδίκευσης στο Manual Therapy στους κύπριους φυσικοθεραπευτές που επιθυμούν εξειδίκευση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο
 • Διεκπεραίωση σεμιναρίων δια βίου εκπαίδευσης για τη συνεχή επικαιροποίηση της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στους φυσικοθεραπευτές που είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου ή πιστοποιημένης εξειδίκευσης στο Manual Therapy
 • Πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών για παραγωγή και μετάδοση καινούργιας γνώσης
 • Συνεργασία με άλλους επαγγελματικούς συλλόγους ή σώματα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό

Φιλοδοξίες του CY – OMT
Η αναβάθμιση της τεκμηριωμένης κλινικής άσκησης για την πλέον ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κάθε νευρο-μυοσκελετικής δυσλειτουργίας, για έναν κόσμο απαλλαγμένο από το μυοσκελετικό πόνο και ελεύθερο για κίνηση και λειτουργικές δραστηριότητες.

Menu