8ο Μπλοκ Μαθημάτων

ΗμέραΔιαλέξειςΕισηγητές

Παρασκευή

Δια χειρός θεραπευτικές τεχνικές – Εξέταση
Δια χειρός θεραπευτικές τεχνικές – Εξέταση
Τεχνικές Manipulation – Θεωρητικό υπόβαθρο
Πρακτική εξάσκηση τεχνικών Manipulation

Μιχάλης Ευσταθίου


Χρήστος Δεδούσης
Σάββατο

Νευρολογική εξέταση περιφερικών νευροπαθειών – Θεωρητικό υπόβαθρο
Πρακτική εξάσκηση στην νευρολογική εξέταση περιφερικών νευροπαθειών
Αυχενική μοίρα ΣΣ – Αυχενική ριζοπάθεια
Πρακτική εξάσκηση τεχνικών Manual Therapy στην αυχενική μοίρα ΣΣ

Χρήστος Δεδούσης


Κυριακή

Αυχενική μοίρα ΣΣ – Αυχενικός πόνος
Κλινικά σενάρια / Πρακτική εξάσκηση
Εισαγωγή στη θεωρία του Combined Movement Therapy στον αυχένα
Πρακτική εξάσκηση – Εφαρμογή του Combined Movement Therapy στον αυχένα


Χρήστος Δεδούσης
Menu