8ο Μπλοκ Μαθημάτων

Ημέρα Διαλέξεις Εισηγητές

Παρασκευή
Δια χειρός θεραπευτικές τεχνικές – Εξέταση
Δια χειρός θεραπευτικές τεχνικές – Εξέταση
Τεχνικές Manipulation – Θεωρητικό υπόβαθρο
Πρακτική εξάσκηση τεχνικών Manipulation
Μιχάλης Ευσταθίου
Χρήστος Δεδούσης


Σάββατο
Νευρολογική εξέταση περιφερικών νευροπαθειών – Θεωρητικό υπόβαθρο
Πρακτική εξάσκηση στην νευρολογική εξέταση περιφερικών νευροπαθειών
Αυχενική μοίρα ΣΣ – Αυχενική ριζοπάθεια
Πρακτική εξάσκηση τεχνικών Manual Therapy στην αυχενική μοίρα ΣΣ
Χρήστος ΔεδούσηςΚυριακή
Αυχενική μοίρα ΣΣ – Αυχενικός πόνος
Κλινικά σενάρια / Πρακτική εξάσκηση
Εισαγωγή στη θεωρία του Combined Movement Therapy στον αυχένα
Πρακτική εξάσκηση – Εφαρμογή του Combined Movement Therapy στον αυχένα
Χρήστος Δεδούσης