7ο Μπλοκ Μαθημάτων

Ημέρα Διαλέξεις Εισηγητές

Παρασκευή
Προηγμένος Κλινικός Συλλογισμός – Εξέταση
Προηγμένος Κλινικός Συλλογισμός – Εξέταση
Προηγμένος Κλινικός Συλλογισμός – Εξέταση
Προηγμένος Κλινικός Συλλογισμός – Εξέταση
Μιχάλης Ευσταθίου


Σάββατο
Πυελική ζώνη – Λειτουργική ανατομία
Πρακτική εξάσκηση – Κλινική εξέταση της πυελικής ζώνης
Δυσλειτουργίες ιερολαγόνιων αρθρώσεων
Πρακτική εξάσκηση – Εφαρμογή ειδικών κλινικών δοκιμασιών και τεχνικών Manual Therapy

Νικόλας Κοντακιώτης


Κυριακή
Εισαγωγή στις τεχνικές μυϊκής ενέργειας (Muscle Energy Techniques) – Θεωρητικό υπόβαθρο
Πρακτική εξάσκηση – Εφαρμογή τεχνικών μυϊκής ενέργειας στο άνω άκρο
Πρακτική εξάσκηση – Εφαρμογή τεχνικών μυϊκής ενέργειας στο άνω στο κάτω άκρο
Πρακτική εξάσκηση – Εφαρμογή τεχνικών μυϊκής ενέργειας στη σπονδυλική στήλη
Νικόλας Κοντακιώτης