6ο Μπλοκ Μαθημάτων

ΗμέραΔιαλέξειςΕισηγητές

Παρασκευή

Οσφυϊκή μοίρα ΣΣ – Λειτουργική ανατομία και κινησιολογία
Πρακτική εξάσκηση – Κλινική εξέταση οσφυϊκής μοίρας ΣΣ
Κατηγοριοποίηση οσφυϊκού πόνου – Κλινικοί προγνωστικοί παράγοντες
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση ασθενή με οσφυαλγία

Μιχάλης Ευσταθίου
Σάββατο

Συστήματα κατάταξης οσφυαλγίας κατά O’Sullivan
Πρακτική εξάσκηση – Θεραπευτικές προσεγγίσεις στην οσφυαλγία
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση/Θεραπεία ασθενή με οσφυαλγία
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση/Θεραπεία ασθενή με οσφυαλγία

Μιχάλης Ευσταθίου


Κυριακή

Σχολές Manual Therapy στην αντιμετώπιση της οσφυαλγίας – Κριτική ανασκόπηση (Μέρος Α)
Σχολές Manual Therapy στην αντιμετώπιση της οσφυαλγίας – Κριτική ανασκόπηση (Μέρος Β)
Πρακτική εξάσκηση
Πρακτική εξάσκηση


Μιχάλης Ευσταθίου
Menu