5ο μπλοκ μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 5ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 22/02/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 24/02/2019.

Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου European Plaza.

Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 5ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών.

Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής
Παρασκευή* 22/02/19 09.05 – 11.00
11.15 – 13.10
14.00 – 15.55

16.05 – 18.00
Αξιολόγηση ποιότητας των μελετών
Πρακτική εξάσκηση
Παρουσίαση σταδίων για την τελική ερευνητική εργασία (Μέρος Α)
Παρουσίαση σταδίων για την τελική ερευνητική εργασία (Μέρος Β)
Χαριτίνη Τσαγκάρη
Χαριτίνη Τσαγκάρη
Χαριτίνη Τσαγκάρη

Χαριτίνη Τσαγκάρη
Σάββατο* 23/02/19 09.05 – 11.00
11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00
Διαφορική Διάγνωση
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση/Θεραπεία ασθενή
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση/Θεραπεία ασθενή
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση/Θεραπεία ασθενή
Μιχάλης Ευσταθίου
Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Κυριακή* 24/02/19 09.05 – 11.00
11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00
Κλινικά Σενάρια
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση/Θεραπεία ασθενή
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση/Θεραπεία ασθενή
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση/Θεραπεία ασθενή
Μιχάλης Ευσταθίου
Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

*Οι διαλέξεις της Παρασκευής αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Εξειδίκευση στο Manual Therapy’’ ενώ εκείνες του Σαββάτου και της Κυριακής αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Προηγμένος Κλινικός Συλλογισμός’’.

Είμαστε στη διάθεσή σας


Cyprus Institute of Orthopaedic Manual Therapy

Menu