5ο Μπλοκ Μαθημάτων

Ημέρα Διαλέξεις Εισηγητές

Παρασκευή
Εισαγωγή στις τεχνικές κινητοποίησης με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού
Πρακτική εξάσκηση
Πρακτική εξάσκηση
Πρακτική εξάσκηση
Ευάγγελος Νικολάου

Σάββατο
Φυσιολογία πόνου
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση/Θεραπεία ασθενή
Κατατάξεις πόνου
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση/Θεραπεία ασθενή
Μιχάλης Ευσταθίου

Κυριακή
Διαφορική διάγνωση
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση/Θεραπεία ασθενή
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση/Θεραπεία ασθενή
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση/Θεραπεία ασθενή
Μιχάλης Ευσταθίου