4ο μπλοκ μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 4ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 18/01/2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 20/01/2019.

Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου European Plaza.

Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 4ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών.

Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής
Παρασκευή* 18/01/19 09.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55
16.05 – 18.00
Μηχανισμοί δράσης του Manual Therapy
Σχολές Manual Therapy – Σύγχρονη προσέγγιση (Μέρος 4)
Πρακτική εξάσκηση
Πρακτική εξάσκηση
Χρήστος Δεδούσης

Χρήστος Δεδούσης

Χρήστος Δεδούσης
Χρήστος Δεδούσης
Σάββατο* 19/01/19 09.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55


16.05 – 18.00
Κοινές δυσλειτουργίες των κροταφογναθικών αρθρώσεων
Πρακτική εξάσκηση τεχνικών ΜΤ στη κροταφογναθική άρθρωση
Αυχενογενής αστάθεια και αυχενογενής ζάλη – Ο ρόλος του ΜΤ – Σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα
Πρακτική εξάσκηση: Αξιολόγηση και αντιμετώπιση της αυχενογενούς ζάλης και αστάθειας (Μέρος Α)
Χρήστος Δεδούσης

Χρήστος Δεδούσης

Χρήστος Δεδούσης


Χρήστος Δεδούσης

Κυριακή* 20/01/19 09.05 – 11.00


11.15 – 13.10


14.00 – 15.55


16.05 – 18.00
Πρακτική εξάσκηση: Αξιολόγηση και αντιμετώπιση της αυχενογενούς ζάλης και αστάθειας (Μέρος Β)
Αυχενογενής πονοκέφαλος – Ο ρόλος του ΜΤ – Σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα
Πρακτική εξάσκηση: Αξιολόγηση και αντιμετώπιση τoυ αυχενογενή πονοκεφάλου (Μέρος Α)
Πρακτική εξάσκηση: Αξιολόγηση και αντιμετώπιση του αυχενογενή πονοκεφάλου (Μέρος Β)
Χρήστος Δεδούσης


Χρήστος Δεδούσης


Χρήστος Δεδούσης


Χρήστος Δεδούσης

*Οι διαλέξεις της Παρασκευής αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Εφαρμογή Δια-Χειρός Τεχνικών’’ ενώ εκείνες του Σαββάτου και της Κυριακής αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία – Άνω Τεταρτημόριο’’.

Είμαστε στη διάθεσή σας


Cyprus Institute of Orthopaedic Manual Therapy

Menu