4ο Μπλοκ Μαθημάτων

Ημέρα Διαλέξεις Εισηγητές

Παρασκευή
Σχολές Manual Therapy – Σύγχρονη προσέγγιση
Πρακτική εξάσκηση
Πρακτική εξάσκηση
Πρακτική εξάσκηση
Χρήστος Δεδούσης

Σάββατο
Δυσλειτουργίες κροταφογνανθικής άρθρωσης
Πρακτική εξάσκηση – Εφαρμογή τεχνικών Manual Therapy στη κροταφογνανθική άρθρωση
Άνω αυχενικής μοίρας ΣΣ – Αστάθεια
Κλινική εξέταση άνω αυχενικής μοίρας ΣΣ – Αξιολόγηση αστάθειας
Χρήστος Δεδούσης


Κυριακή
Άνω αυχενικής μοίρας ΣΣ – Αυχενογενής ζάλη
Κλινικό σενάριο
Άνω αυχενικής μοίρας ΣΣ – Αυχενογενής πόνος
Άνω αυχενικής μοίρας ΣΣ – Πρακτική εξάσκηση τεχνικών Manual Therapy
Χρήστος Δεδούσης