3ο Μπλοκ Μαθημάτων

Ημέρα Διαλέξεις Εισηγητές

Παρασκευή
Σχολές Manual Therapy – Σύγχρονη Προσέγγιση
Πρακτική εξάσκηση
Πρακτική εξάσκηση
Πρακτική εξάσκηση
Μιχάλης Ευσταθίου

Σάββατο
Σχολές Manual Therapy – Σύγχρονη προσέγγιση
Πρακτική εξάσκηση
Πρακτική εξάσκηση
Πρακτική εξάσκηση
Κυριάκος Παύλου

Κυριακή

Εξέταση Υποψηφίων ΟΜΤ

Στάδια ερευνητικής μελέτης
Αξιολόγηση ποιότητας μεθοδολογικών σχεδιασμών – Μέρος Α
Αξιολόγηση ποιότητας μεθοδολογικών σχεδιασμών – Μέρος Β

Κυριάκος Παύλου