2ο μπλοκ μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 2ο μπλοκ μαθημάτων του Προγράμματος 2018 – 2020 ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 23/11/2018 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 25/11/2018.

Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Europa Plaza.

Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 2ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών.

Ημερομηνία

Ώρα

Θεματολογία

Εισηγητής

Παρασκευή*

23/11/18

09.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00

Εξέταση υποψηφίων ΟΜΤ – Σεμιναριακές παρουσιάσεις

Τεκμηριωμένη κλινική άσκηση

Παρουσίαση ερευνητικών σχεδιασμών

Στάδια ερευνητική μελέτης – Μέρος Α

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Χαριτίνη Τσαγκάρη

Χαριτίνη Τσαγκάρη

Σάββατο*

24/11/18

09.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00

Στάδια ερευνητική μελέτης – Μέρος Β

Εγκυρότητα / Αξιοπιστία – Ειδικότητα / Ευαισθησία

Τεχνικές νευροκινητοποίησης – Εμβιομηχανική περιφερικών νεύρων

Τεχνικές νευροκινητοποίησης – Πρακτική εξάσκηση άνω άκρο

Χαριτίνη Τσαγκάρη

Χαριτίνη Τσαγκάρη

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Κυριακή*

25/11/18

09.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00

Τεχνικές νευροκινητοποίησης – Πρακτική εξάσκηση άνω άκρο

Τεχνικές νευροκινητοποίησης – Ερευνητική τεκμηρίωση

Τεχνικές νευροκινητοποίησης – Πρακτική εξάσκηση κάτω άκρο

Τεχνικές νευροκινητοποίησης – Πρακτική εξάσκηση κάτω άκρο

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

*Οι διαλέξεις της Παρασκευής και ορισμένες του Σαββάτου αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Εξειδίκευση στο Manual Therapy’’ενώ οι εναπομείναντες διαλέξεις του Σαββάτου και αυτές της Κυριακής αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Εφαρμογή Δια-Χειρός Τεχνικών’’.

Είμαστε στη διάθεσή σας

Cyprus Institute of Orthopaedic Manual Therapy

Menu