2ο Μπλοκ Μαθημάτων

ΗμέραΔιαλέξειςΕισηγητές

Παρασκευή

Εξέταση υποψηφίων ΟΜΤ
Τεκμηριωμένη κλινική άσκηση
Παρουσίαση ερευνητικών σχεδιασμών
Στάδια ερευνητικής μελέτης

Μιχάλης Ευσταθίου


Κυριάκος Παύλου

Σάββατο

Αξιολόγηση ποιότητας μεθοδολογικών σχεδιασμών – Μέρος Α
Αξιολόγηση ποιότητας μεθοδολογικών σχεδιασμών – Μέρος Β
Τεχνικές νευροκινητοποίησης – Εμβιομηχανική περιφερικών νεύρων
Τεχνικές νευροκινητοποίησης – Πρακτική εξάσκηση στο άνω άκρο

Κυριάκος Παύλου
Μιχάλης Ευσταθίου

Κυριακή

Τεχνικές νευροκινητοποίησης – Πρακτική εξάσκηση στο άνω άκρο
Τεχνικές νευροκινητοποίησης – Ερευνητική τεκμηρίωση
Τεχνικές νευροκινητοποίησης – Πρακτική εξάσκηση στο κάτω άκρο
Τεχνικές νευροκινητοποίησης – Πρακτική εξάσκηση στο κάτω άκρο

Μιχάλης Ευσταθίου
Menu