2ο Μπλοκ Μαθημάτων

 

Ημέρα Διαλέξεις Εισηγητές

Παρασκευή

Εισαγωγή στον Κλινικό Συλλογισμό
Υποκειμενική Αξιολόγηση
Ερμηνεία Υποκειμενικής Αξιολόγησης
Αντικειμενική Αξιολόγηση

Μιχάλης Ευσταθίου


Σάββατο

Βιο-ψυχο-κοινωνικό Μοντέλο Υγείας
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση/Θεραπεία ασθενή           

Μιχάλης Ευσταθίου

Κυριακή

Εισαγωγή στις τεχνικές αρθρικής κινητοποίησης
Σχολές Manual Therapy – Σύγχρονη προσέγγιση 
Πρακτική εξάσκηση

Μάνος Στεφανάκης