15ο Μπλοκ Μαθημάτων

Ημέρα Διαλέξεις Εισηγητές

Σάββατο

Θεραπευτική Άσκηση – Εξέταση
Θεραπευτική Άσκηση – Εξέταση
Θεραπευτική Άσκηση – Εξέταση
Θεραπευτική Άσκηση – Εξέταση

Μιχάλης Ευσταθίου


Κυριακή

Εξέταση – Νευρο-μυοσκελετική δυσλειτουργία – κάτω τεταρτημόριο
Εξέταση – Νευρο-μυοσκελετική δυσλειτουργία – κάτω τεταρτημόριο
Εξέταση – Νευρο-μυοσκελετική δυσλειτουργία – κάτω τεταρτημόριο
Εξέταση – Νευρο-μυοσκελετική δυσλειτουργία – κάτω τεταρτημόριο


Μιχάλης Ευσταθίου