13ο Μπλοκ Μαθημάτων

Ημέρα Διαλέξεις Εισηγητές

Παρασκευή

Τεχνικές περίδεσης – Θεωρητικό υπόβαθρο
Πρακτική εξάσκηση τεχνικών περίδεσης
Πρακτική εξάσκηση τεχνικών περίδεσης
Πρακτική εξάσκηση τεχνικών περίδεσης

Ευάγγελος Νικολάου
Σάββατο

Εισαγωγή στην άσκηση με blood flow restriction
Πρακτική εξάσκηση
Εισαγωγή στην άσκηση με muscle flossing
Πρακτική εξάσκηση

Ευάγγελος Νικολάου


Κυριακή

Άκρος πόδας – Λειτουργική ανατομία και κινησιολογία
Πρακτική εξάσκηση – Αντικειμενική αξιολόγηση του άκρου ποδός
Μυοσκελετικές δυσλειτουργίες του άκρου ποδός
Πρακτική εξάσκηση – Θεραπευτικές προσεγγίσεις σε κοινές δυσλειτουργίες


Ευάγγελος Νικολάου