10ο Μπλοκ Μαθημάτων

Ημέρα Διαλέξεις Εισηγητές

Παρασκευή
Δυσλειτουργίες Ωμικής ζώνης – (Μέρος Α)
Πρακτική εξάσκηση – Κλινική εξέταση
Δυσλειτουργίες Ωμικής ζώνης – (Μέρος Β)
Πρακτική εξάσκηση – Εφαρμογή τεχνικών Manual Therapy
Κυριάκος Παύλου

Σάββατο
Αγκώνας/Αντιβράχιο – Λειτουργική ανατομία, κινησιολογία, κοινές δυσλειτουργίες
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση και τεχνικές Manual Therapy σε αγκώνα και αντιβράχιο
Άκρα Χείρα – Λειτουργική ανατομία, κινησιολογία, κοινές δυσλειτουργίες
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση και τεχνικές Manual Therapy στην άκρα χείρα
Χριστόδουλος Φυσέντζου


Κυριακή
Τεχνικές κινητοποίησης μαλακών μορίων
Πρακτική εξάσκηση
Πρακτική εξάσκηση
Πρακτική εξάσκηση
Χριστόδουλος Φυσέντζου