10ο Μπλοκ Μαθημάτων

ΗμέραΔιαλέξειςΕισηγητές

Παρασκευή

Δυσλειτουργίες Ωμικής ζώνης – (Μέρος Α)
Πρακτική εξάσκηση – Κλινική εξέταση
Δυσλειτουργίες Ωμικής ζώνης – (Μέρος Β)
Πρακτική εξάσκηση – Εφαρμογή τεχνικών Manual Therapy

Κυριάκος Παύλου
Σάββατο

Αγκώνας/Αντιβράχιο – Λειτουργική ανατομία, κινησιολογία, κοινές δυσλειτουργίες
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση και τεχνικές Manual Therapy σε αγκώνα και αντιβράχιο
Άκρα Χείρα – Λειτουργική ανατομία, κινησιολογία, κοινές δυσλειτουργίες
Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση και τεχνικές Manual Therapy στην άκρα χείρα

Χριστόδουλος Φυσέντζου


Κυριακή

Τεχνικές κινητοποίησης μαλακών μορίων
Πρακτική εξάσκηση
Πρακτική εξάσκηση
Πρακτική εξάσκηση


Χριστόδουλος Φυσέντζου
Menu