1ο Μπλοκ Μαθημάτων


Ημέρα

Διαλέξεις

Εισηγητές

Παρασκευή

Εξειδίκευση στο Manual Therapy
Κριτική Σκέψη – Αναστοχασμός
Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη
Ανάλυση SWOT

Μιχάλης Ευσταθίου

Σάββατο

Εισαγωγή στον Κλινικό Συλλογισμό
Υποκειμενική Αξιολόγηση
Ερμηνεία Υποκειμενκής Αξιολόγησης
Αντικειμενική Αξιολόγηση

Μιχάλης Ευσταθίου

Κυριακή

Βιο-ψυχο-κοινωνικό Μοντέλο Υγείας
Φυσιολογία του Πόνου
Κατατάξεις του Πόνου
Αξιολόγηση Ασθενή / Κλινικά Σενάρια

Μιχάλης Ευσταθίου
Menu