1ο Μπλοκ Μαθημάτων


Ημέρα

Διαλέξεις

Εισηγητές

Παρασκευή
Εξειδίκευση στο Manual Therapy
Κριτική Σκέψη – Αναστοχασμός
Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη
Ανάλυση SWOT
Μιχάλης Ευσταθίου

Σάββατο
Τεκμηριωμένη Κλινική Άσκηση
Παρουσίαση Ερευνητικών Σχεδιασμών
Τεχνικές Νευροκινητοποίησης – Εμβιομηχανική Περιφερικών Νεύρων
Τεχνικές Νευροκινητοποίησης – Πρακτική Άσκηση στο Άνω Άκρο

Μιχάλης Ευσταθίου

Κυριάκος Παύλου


Κυριακή

Τεχνικές Νευροκινητοποίησης – Πρακτική Εξάσκηση στο Άνω Άκρο
Τεχνικές Νευροκινητοποίησης – Ερευνητική Τεκμηρίωση
Τεχνικές Νευροκινητοποίησης – Πρακτική Εξάσκηση στο Κάτω Άκρο
Τεχνικές Νευροκινητοποίησης – Πρακτική Εξάσκηση στο Κάτω Άκρο

Μιχάλης Ευσταθίου