Όγδοο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 8ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 01/06/2018 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 03/04/2018.

Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα Artemisia Conference Hall του Café la Mode στην Δασούπολη (106 Λεωφόρος Λεμεσού, 2015 Λευκωσία).

Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 8ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών.

Ημερομηνία

Ώρα

Θεματολογία

Εισηγητής

Παρασκευή*

01/06/18

09.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00

Τεκμηριωμένη κλινική εφαρμογή Δια – Χειρός Τεχνικών

Τεκμηριωμένη κλινική εφαρμογή Δια – Χειρός Τεχνικών

Τεχνικές ThrustManipulation στην αντιμετώπιση των νευρο-μυοσκελετικών δυσλειτουργιών

Πρακτική εξάσκηση τεχνικών ThrustManipulation στη Σπονδυλική Στήλη

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Χρήστος Δεδούσης

Χρήστος Δεδούσης

Σάββατο*

02/06/18

09.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00

Νευρολογική αξιολόγηση σε περιφερικές νευροπάθειες

Πρακτική εξάσκηση στην νευρολογική αξιολόγηση περιφερικών νευροπαθειών

Κάτω αυχενική μοίρα της ΣΣ: Αυχενική Ριζοπάθεια

Πρακτική εξάσκηση στην κάτω αυχενική μοίρα ΣΣ: Αντικειμενική αξιολόγηση και θεραπεία

Χρήστος Δεδούσης

 

 

 

Κυριακή*

03/06/18

09.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00

Κάτω αυχενική μοίρα ΣΣ: Αυχενικός πόνος

Κλινικά σενάρια / Πρακτική εξάσκηση

Εισαγωγή στην θεωρία του Combined Movement Theory στον αυχένα

Πρακτική εξάσκηση: Εφαρμογή του Combined Movement Theory στον αυχένα

Χρήστος Δεδούσης

 

 

 

*Οι διαλέξεις της Παρασκευής αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Εφαρμογή Δια – Χειρός

*Οι διαλέξεις της Παρασκευής αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Εφαρμογή Δια – Χειρός Τεχνικών’’ ενώ αυτές του Σαββάτου και της Κυριακής αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία – Άνω Τεταρτημόριο’’.

Είμαστε στη διάθεσή σας

Cyprus Institute of Orthopaedic Manual Therapy

Menu