ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ CY-OMT (ΑΘΗΝΑ)

  1. Home
  2. ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ CY-OMT (ΑΘΗΝΑ)

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ MANUAL THERAPY (ΑΘΗΝΑ)


    Με τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής στο πρόγραμμα εξειδίκευσης, θα σας αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση σας περεταίρω πληροφόρηση σχετικά με την ημερομηνία καταβολής χρημάτων και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
    Σας ενημερώνουμε ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

    Menu