Τρίτο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 3ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 15/12/2017 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17/12/2017.

Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα Artemisia Conference Hall του Café la Mode στην Δασούπολη (106 Λεωφόρος Λεμεσού, 2015 Λευκωσία).

Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 3ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών.

Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής
Παρασκευή*

15/12/17

09.05 – 11.00 Σχολές Manual Therapy – Σύγχρονη προσέγγιση (Μέρος 1) Μιχάλης Ζούνης
11.15 – 13.10 Σχολές Manual Therapy – Σύγχρονη προσέγγιση (Μέρος 1) Μιχάλης Ζούνης
14.00 – 15.55 Πρακτική εξάσκηση Μιχάλης Ζούνης
16.05 – 18.00 Πρακτική εξάσκηση Μιχάλης Ζούνης
Σάββατο*

16/12/17

09.05 – 11.00 Εισαγωγή στις αρθρικές κινητοποιήσεις Αντώνης Ζαχαρόπουλος
11.15 – 13.10 Σχολές Manual Therapy – Σύγχρονη προσέγγιση (Μέρος 2) Αντώνης Ζαχαρόπουλος
14.00 – 15.55 Πρακτική εξάσκηση Αντώνης Ζαχαρόπουλος
16.05 – 18.00 Πρακτική εξάσκηση Αντώνης Ζαχαρόπουλος

Κυριακή*

17/12/17

09.05 – 11.00 Σχολές Manual Therapy – Σύγχρονη προσέγγιση (Μέρος 3) Μιχάλης Ζούνης
11.15 – 13.10 Σχολές Manual Therapy – Σύγχρονη προσέγγιση (Μέρος 3) Μιχάλης Ζούνης
14.00 – 15.55

16.05 – 18.00

Πρακτική εξάσκηση Μιχάλης Ζούνης

 


*Οι διαλέξεις της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Εφαρμογή Δια – Χειρός Τεχνικών’’

Είμαστε στη διάθεσή σας

Cyprus Institute of Orthopaedic Manual Therapy

Menu