Πρώτο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ανακοινώνουμε την έναρξη του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης στο Manual Therapy το οποίο θα αφορά τη χρονική περίοδο 2017 – 2019. Το 1ο μπλοκ μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 27.10.17 και θα ολοκληρωθεί στις 29.10.17. Επιπλέον θα λάβει χώρα στην ειδική συνεδριακή αίθουσα Artemisia Conference Hall του Café la Mode στην Δασούπολη (106 Λεωφόρος Λεμεσού, 2015 Λευκωσία).

Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 1ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών.]

Ημερομηνία

Ώρα

Θεματολογία

Εισηγητής

Παρασκευή*

27/10/17

9.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00

Εξειδίκευση στο Manual Therapy

Κριτική Σκέψη – Αναστοχασμός

Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη

Ανάλυση SWOT

Μιχάλης Ζούνης

Μιχάλης Ζούνης

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Σάββατο*

28/10/17

9.05 -11.00

11.15-13.10

14.00 -15.55

16.05-18.00

Εισαγωγή στον Κλινικό Συλλογιμό

Υποκειμενική Αξιολόγηση

Ερμνεία Υποκειμενκής Αξιολόγησης

Αντικειμενική Αξιολόγηση

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Κυριακή*

29/10/17

9.05 -11.00

11.15-13.10

14.00-15.55

16.05-18.00

Βιο-ψυχο-κοινωνικό Μοντέλο Υγείας

Φυσιολογία του Πόνου

Κατατάξεις του Πόνου

Αξιολόγηση Ασθενή / Κλινικά Σενάρια

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

* Οι θεματολογίες της Παρασκευής αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Εξειδίκευση στο Manual Therapy’’ ενώ οι θεματολογίες του Σαββάτου και της Κυριακής αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Προηγμένος Κλινικός Συλλογισμός’’

Είμαστε στη διάθεση σας,
Cyprus Institute of Orthopaedic Manual Therapy

Menu