Πρώτο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ανακοινώνουμε την έναρξη του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης στο Manual Therapy το οποίο θα αφορά τη χρονική περίοδο 2020 – 2022. Το 1ο μπλοκ μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 13.11.2020 και θα ολοκληρωθεί στις 15.11.2020.

Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα Artemisia Conference Hall του Café la Mode στην Δασούπολη (106 Λεωφόρος Λεμεσού, 2015 Λευκωσία)

Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 1ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών.

Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής
Παρασκευή*

13/11/20

9.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00

Εξειδίκευση στο Manual Therapy

Κριτική Σκέψη – Αναστοχασμός

Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη

Ανάλυση SWOT

Μιχάλης Ευσταθίου
Σάββατο*

14/11/20

9.05 -11.00

11.15-13.10

14.00 -15.55

16.05-18.00

Εισαγωγή στον Κλινικό Συλλογιμό

Υποκειμενική Αξιολόγηση

Ερμνεία Υποκειμενκής Αξιολόγησης

Αντικειμενική Αξιολόγηση

Μιχάλης Ευσταθίου
Κυριακή*

15/11/20

9.05 -11.00

11.15-13.10

14.00-15.55

16.05-18.00

Βιο-ψυχο-κοινωνικό Μοντέλο Υγείας

Φυσιολογία του Πόνου

Κατατάξεις του Πόνου

Αξιολόγηση Ασθενή / Κλινικά Σενάρια

Μιχάλης Ευσταθίου

* Οι θεματολογίες της Παρασκευής αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Εξειδίκευση στο Manual Therapy’’ ενώ οι θεματολογίες του Σαββάτου και της Κυριακής αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Προηγμένος Κλινικός Συλλογισμός’’

Είμαστε στη διάθεση σας,
Cyprus Institute of Orthopaedic Manual Therapy

Menu