Θέλετε να ξεχωρίσετε στο χώρο της #ΝευροΜυοσκελετικής_Φυσικοθεραπείας;

News

Εάν θεωρείτε πως:

• η διεύρυνση της τεκμηριωμένης γνώσης γύρω από την πρόληψη και αποκατάσταση των συμπτωμάτων των νευρο-μυοσκελετικών παθήσεων της σπονδυλικής στήλης και άκρων
• η ανάπτυξη κριτικής και αναλυτικής σκέψης σύμφωνα με τα ευρήματα της σύγχρονης αρθρογραφίας
• η οριοθέτηση ενός σωστά δομημένου και καλά σχεδιασμένου κλινικού συλλογισμού για την λήψη σωστών κλινικών αποφάσεων σύμφωνα με τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα
• η απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων γύρω από το ευρύ φάσμα των διαφόρων σχολών του Manual Therapy για την πλέον ακριβή αξιολόγηση και αντιμετώπιση των νευρο-μυοσκελετικών παθήσεων

αποτελούν στοιχεία επαγγελματικής ανάπτυξης και εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο του Manual Therapy τότε,

Το #Μετεκπαιδευτικό_Πρόγραμμα_Εξειδίκευσης_στο_Manual_Therapy (2018 – 2020) είναι το πρόγραμμα που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας σου στην αντιμετώπιση των νευρο-μυοσκελετικών παθήσεων

Menu