Εξειδίκευση στο Manual Therapy

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές το θεωρητικό υπόβαθρο όλων εκείνων των εργαλείων και δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ένας φυσικοθεραπευτής για να φτάσει στην εξειδίκευση στον χώρο της μυοσκελετικής φυσικοθεραπείας. Επιπλέον, στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν κριτική ικανότητα ανάλυσης της ποιότητας ερευνών που σχετίζονται με την μυοσκελτική φυσικοθεραπεία.