Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2017 – 2019: Δομή – Διάρκεια – Διάγραμμα Διεξαγωγής Μαθημάτων

News

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των μαθημάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος 2017 – 2019. Όπως άλλωστε έχετε ενημερωθεί, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ανά μπλοκ, όπου το κάθε μπλοκ θα λαμβάνει χώρα σε κάθε μήνα (εκτός από τον μήνα Αύγουστο).

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.

Εκπαιδευτική Επιτροπή του Cyprus Institute of Orthopedic Manual Therapy

Menu