Διήμερο Σεμινάριο Δυσλειτουργιών της Άνω Αυχενικής Μοίρας της ΣΣ και των Κροταφογναθικών Αρθρώσεων: Αξιολόγηση – Διαφοροδιάγνωση – Αποκατάσταση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το CY-OMT ανακοινώνει τη διεξαγωγή Κλινικού Σεμιναρίου με θέμα «Δυσλειτουργιες της Άνω Αυχενικής Μοίρας της ΣΣ και των Κροταφογναθικών Αρθρώσεων: Αξιολόγηση – Διαφοροδιάγνωση – Αποκατάσταση», το οποίο θα διεξαχθεί από τις 19/01/2019 έως τις 20/01/2019.

Το διήμερο σεμινάριο διάρκειας 16 ωρών θα περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην #αξιολόγηση#διαφοροδιάγνωση και #αποκατάσταση των δυσλειτουργιών της άνω αυχενικής μοίρας της ΣΣ και των κροταφογνανθικών αρθρώσεων.

Περιεχόμενο
• Εμβιομηχανική ανάλυση των κροταφογναθικών αρθρώσεων
• Αξιολόγηση, διαφοροδιάγνωση και αποκατάσταση δυσλειτουργιών των κροταφογναθικών αρθρώσεων
• Αστάθεια άνω αυχενικής μοίρας της ΣΣ 
• Αυχενογενής πονοκέφαλος – Αυχενογενής ζάλη
• Παρουσίαση σύγχρονης αρθρογραφίας για την αποτελεσματικότητα των τεχνικών Manual Therapy στις πιο πάνω δυσλειτουργίες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών

Για κρατήσεις θέσεων παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο 99 931 840 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cy-omt.com

Menu