Δυσλειτουργίες Άνω Αυχενικής Μοίρας της ΣΣ και Κροταφογναθικών Αρθρώσεων: Αξιολόγηση – Διαφοροδιάγνωση – Αποκατάσταση

Το CY-OMT ανακοινώνει τη διεξαγωγή διήμερου Κλινικού Σεμιναρίου με θέμα: Δυσλειτουργίες Άνω Αυχενικής Μοίρας της ΣΣ και Κροταφογναθικών Αρθρώσεων: Αξιολόγηση – Διαφοροδιάγνωση – Αποκατάσταση

Χώρος Διεξαγωγής: Europa Plaza Hotel – Αίθουσα Αλκαίος
Κόστος: €250
Ημερομηνίες: Σάββατο και Κυριακή 19,20 Ιανουαρίου 2019

Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να επικοινωνείτε:
Τηλ: 99 931 840
Mail: info@cy-omt.com