Δεύτερο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 2ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 24/11/2017 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 26/11/2017.

Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα Artemisia Conference Hall του Café la Mode στην Δασούπολη (106 Λεωφόρος Λεμεσού, 2015 Λευκωσία).

Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 2ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών.

Ημερομηνία Ώρα Θεματολογία Εισηγητής
Παρασκευή*

24/11/17

09.05 – 11.00 Εξέταση υποψήφιων ΟΜΤ -Σεμιναριακές παρουσιάσεις Μιχάλης Ζούνης
11.15 – 13.10 Τεκμηριωμένη κλινική άσκηση Μιχάλης Ζούνης
14.00 – 15.55 Παρουσίαση ερευνητικών σχεδιασμών και χαρακτηριστικών των ποιοτικών και ποσοτικών μελετών Ιωάννης Μαμάης
16.05 – 18.00 Έρευνες περιγραφικής επιδημιολογίας – Έρευνες αναλυτικής επιδημιολογίας – Μέτρα συσχέτισης – Μέτρα σχέσης Ιωάννης Μαμάης
Σάββατο*

25/11/17

09.05 – 11.00 Επεξήγηση και αποσαφήνιση των εννοιών του ερευνητικού προβλήματος και των υποθέσεων Ιωάννης Μαμάης
11.15 – 13.10 Παρουσίαση και κριτική κατανόηση πτυχών διεξαγωγής μίας ερευνητικής μελέτης Ιωάννης Μαμάης
14.00 – 15.55 Αξιολόγηση ποιότητας των μελετών Ιωάννης Μαμάης
16.05 – 18.00 Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση ποιότητας μελετών Ιωάννης Μαμάης
Κυριακή*

26/11/17

09.05 – 11.00 Εργαστήριο – Άνω άκρο Μιχάλης Ευσταθίου
11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

Τεχνικές νευροκινητοποίησης: αξιολόγηση και θεραπεία περιφερικών νευροπαθειών του κάτω άκρου Μιχάλης Ευσταθίου
16.05 – 18.00 Εργαστήριο – Κάτω άκρο Μιχάλης Ευσταθίου

 

*Οι διαλέξεις της Παρασκευής και του Σαββάτου αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Εξειδίκευση στο Manual Therapy’’ ενώ οι θεματολογίες της Κυριακής αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Εφαρμογή Δια – Χειρός Τεχνικών’’

Είμαστε στη διάθεσή σας

Cyprus Institute of Orthopaedic Manual Therapy

Menu