Δέκατο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 10ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 30/10/2020 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 01/11/2020.

Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Φυσιοθεραπείας Physio and Therapy.

Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 10ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών.

Ημερομηνία

Ώρα

Θεματολογία

Εισηγητής

Παρασκευή*

30/10/2020

09.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00

Σύμπλεγμα Ωμικής Ζώνης – Δυσλειτουργίες (Μέρος Α)

Πρακτική εξάσκηση – Εφαρμογή ειδικών τεστ

Σύμπλεγμα Ωμικής Ζώνης – Δυσλειτουργίες (Μέρος Β)

Πρακτική εξάσκηση – Εφαρμογή τεχνικών Manual Therapy

Αντώνης Ζαχαρόπουλος

Σάββατο*

31/10/2020

09.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00

Αγκώνας – Αντιβράχιο: Λειτουργική ανατομία, αξιολόγηση, νευρο-μυοσκελετικές δυσλειτουργίες

Πρακτική εξάσκηση: Αξιολόγηση και τεχνικές Manual Therapy στον αγκώνα και αντιβράχιο

Άκρα χείρα: Λειτουργική ανατομία, αξιολόγηση, νευρο-μυοσκελετικές δυσλειτουργίες

Πρακτική εξάσκηση: Αξιολόγηση, και τεχνικές Manual Therapy στην άκρα χείρα

Χριστόδουλος Φυσέτζου

Κυριακή*

1/11/2020

09.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00

Εισαγωγή στις τεχνικές κινητοποίησης του μαλακού ιστού

Πρακτική εξάσκηση: Τεχνικές μαλακού ιστού (Μέρος Α)

Πρακτική εξάσκηση: Τεχνικές μαλακού ιστού (Μέρος Β)

Πρακτική εξάσκηση: Τεχνικές μαλακού ιστού (Μέρος Γ)

Χριστόδουλος Φυσέτζου

*Οι διαλέξεις της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία – Άνω Τεταρτημόριο’’.

Είμαστε στη διάθεσή σας

Cyprus Institute of Orthopaedic Manual Therapy

Menu