Δέκατοτριτο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 13ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 09/11/2018 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 11/11/2018.

Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Europa Plaza.

Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 13ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών.

Ημερομηνία

Ώρα

Θεματολογία

Εισηγητής

Παρασκευή*

09/11/18

09.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00

Οσφυο-πυελική περιοχή: Κινητικά Σύνδρομα Δυσλειτουργίας (Μέρος Α)

Πρακτική εξάσκηση: Αξιολόγηση και Αποκατάσταση Κινητικού Ελέγχου Οσφυο-πυελικής περιοχής (Μέρος Α)

Οσφυο-πυελική περιοχή: Κινητικά Σύνδρομα Δυσλειτουργίας (Μέρος Β)

Πρακτική εξάσκηση: Αξιολόγηση και Αποκατάσταση Κινητικού Ελέγχου Οσφυο-πυελικής περιοχής (Μέρος Β)

Αντώνης Ζαχαρόπουλος

Αντώνης Ζαχαρόπουλος

Αντώνης Ζαχαρόπουλος

Αντώνης Ζαχαρόπουλος

Σάββατο*

10/11/18

09.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00

Προφορικές Παρουσιάσεις Νευρο-Μυοσκελετικών Δυσλειτουργιών Κάτω Τεταρτημορίου

Προφορικές Παρουσιάσεις Νευρο-Μυοσκελετικών Δυσλειτουργιών Κάτω Τεταρτημορίου

Προφορικές Παρουσιάσεις Νευρο-Μυοσκελετικών Δυσλειτουργιών Κάτω Τεταρτημορίου

Προφορικές Παρουσιάσεις Νευρο-Μυοσκελετικών Δυσλειτουργιών Κάτω Τεταρτημορίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Κυριακή*

11/11/18

09.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00

Άκρος πόδας: Λειτουργική Ανατομία και Κινησιολογία

Πρακτική εξάσκηση: Αντικειμενική αξιολόγηση άκρου ποδός

Μυοσκελετικές δυσλειτουργίες του άκρου ποδός

Πρακτική εξάσκηση: Θεραπευτικές προσεγγίσεις σε μυσοκελετικές δυσλειτουργίες του άκρου ποδός

Νικόλας Κοντακιώτης

Νικόλας Κοντακιώτης

Νικόλας Κοντακιώτης

Νικόλας Κοντακιώτης

*Οι διαλέξεις της Παρασκευής αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Κινητικός Έλεγχος και Επανεκπαίδευση’’ ενώ εκείνες του Σαββάτου και της Κυριακής αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία – Κάτω Τεταρτημόριο’’.

Είμαστε στη διάθεσή σας

Cyprus Institute of Orthopaedic Manual Therapy

Menu