Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών στο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στο Manual Therapy

News

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ανακοινώνουμε την έναρξη της περιόδου εγγραφής στο πρόγραμμα εξειδίκευσης στο Manual Therapy. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής στο πρόγραμμα εξειδίκευσης. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων δεν θα υπερβαίνει τα είκοσι άτομα ανά έτος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.
Εκπαιδευτική Επιτροπή του Cyprus Institute of Orthopedic Manual Therapy

Menu