Ανακοίνωση έναρξης εγγραφής μελών στο Cyprus Institute of Orthopedic Manual Therapy

News

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ενθαρρύνουμε όλους τους συνάδελφους του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών όπως δηλώσουν συμμετοχή με την ιδιότητα μέλους στο Cyprus Institute of Orthopedic Manual Therapy. Τα μοναδικά κριτήρια για συμμετοχή κάποιου συνάδελφου είναι η κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου ή διπλώματος στο αντικείμενο του Manual Therapy καθώς και η συμμετοχή του ως μέλος στον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών.

Τα ωφελήματα από μια τέτοια συμμετοχή είναι τα ακόλουθα:

  1. Συμμετοχή στα σεμινάρια δια βίου μάθησης όπου θα οργανώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με 20% έκπτωση
  2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα εξειδίκευσης στο Manual Therapy (για σκοπούς επικαιροποίησης των γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων / απουσία από τη διαδικασία των εξετάσεων και κλινικής εκπαίδευσης) με 15% έκπτωση
  3. Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα εξειδίκευσης στο Manual Therapy με την ιδιότητα του ΟΜΤ μέντορα (κλινικός εκπαιδευτής σε υποψήφιους Manual Therapist)

Η ετήσια συνδρομή στο Cyprus Institute of Orthopedic Manual Therapy ανέρχεται στα 20 ευρώ.

Είμαστε στη διάθεση σας για τυχόν περεταίρω διευκρινήσεις,

Εκπαιδευτική Επιτροπή του Cyprus Institute of Orthopedic Manual Therapy

Menu