Έντυπο ανατροφοδότησης – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

Παρακαλώ όπως απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τον βαθμό ικανοποίησης σας σχετικά με τους καθηγητές και τα μαθήματα του Προγράμματος Εξειδίκευσης στο Manual Therapy του CY-OMT που έχετε παρακολουθήσει.