Έκτο Μπλοκ Μαθημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 6ο μπλοκ μαθημάτων ξεκινάει αυτήν την Παρασκευή 23/03/2018 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 25/03/2018.

Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην ειδική συνεδριακή αίθουσα Artemisia Conference Hall του Café la Mode στην Δασούπολη (106 Λεωφόρος Λεμεσού, 2015 Λευκωσία).

Πιο κάτω αναφέρονται εν συντομία οι θεματολογίες της κάθε ημέρας του 6ου μπλοκ μαθημάτων καθώς και τα ονόματα των εισηγητών.

Ημερομηνία

Ώρα

Θεματολογία

Εισηγητής

Παρασκευή*

23/03/18

09.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00

Οσφυϊκή Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης (ΟΜΣΣ) – Λειτουγική Ανατομία και Κινησιολογία

Κατηγοριοποίηση οσφυαλγίας / Κλινικοί προγνωστικοί κανόνες

Πρακτική εξάσκηση: Αντικειμενική αξιολόγηση της ΟΜΣΣ

Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση / Θεραπεία ασθενή με οσφυαλγία

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Σάββατο*

24/03/18

09.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00

Σύστημα κατάταξης οσφυαλγίας κατά OSullivan

Πρακτική εξάσκηση: Θεραπευτικές προσεγγίσεις στην οσφυαλγία

Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση / Θεραπεία ασθενή με οσφυαλγία

Πρακτική εξάσκηση – Αξιολόγηση / Θεραπεία ασθενή με οσφυαλγία

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Μιχάλης Ευσταθίου

Κυριακή*

25/03/18

09.05 – 11.00

11.15 – 13.10

14.00 – 15.55

16.05 – 18.00

Σχολές Manual Therapy στην οσφυαλγία – Παρουσίαση σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων (Μέρος Α)

Σχολές Manual Therapy στην οσφυαλγία – Παρουσίαση σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων (Μέρος Β)

Πρακτική εξάσκηση

Πρακτική εξάσκηση

Ιωάννης Καλάνας

Ιωάννης Καλάνας

Ιωάννης Καλάνας

Ιωάννης Καλάνας

*Οι διαλέξεις της Παρασκευής – Σαββάτου – Κυριακής αποτελούν μέρος του μαθήματος ‘‘Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία – Κάτω Τεταρτημόριο’’.

Είμαστε στη διάθεσή σας

Cyprus Institute of Orthopaedic Manual Therapy

Menu