ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ MANUAL THERAPY


Με τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής στο πρόγραμμα εξειδίκευσης, αναμένεται όπως σας αποσταλεί (στην ηλεκτρονική διεύθυνση σας) περεταίρω πληροφόρηση σχετικά με την ημερομηνία καταβολής χρημάτων και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
Σας ενημερώνουμε ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Menu